Valkompass 2018 för musiklivet i Arvika

Valkompass för musiklivet i Arvika.
Valkompass för musiklivet i Arvika.

För fyra år sedan, när det senast var val, gjorde jag en enkät eller en slags ”valkompass” för musiklivet i Arvika. Alla partier i Arvika kommuns fullmäktige fick då ett antal frågor att besvara. Två av åtta partier valde då att medverka. Lite få tyvärr, men jag har valt att inte lägga för stor vikt vid det. Du kan läsa den sammanställningen här om du vill.

Inför årets val ville jag göra om detta försök. Gruppledarna för partierna i fullmäktige har åter fått några frågor och cirka en vecka att besvara dem på. Det är delvis samma frågor som för fyra år sedan. Jag ville dels se om fler partier var intresserade av att besvara frågorna och dels se ifall svaren skilde sig åt sedan sist… och i år har fler partier valt att svara – det är riktigt kul!

Om man är osäker på vad man ska rösta på i år så kan kanske svaren av mina kultur- och musikfrågor vara en vägledning eller i alla fall till lite hjälp? Jag tänker att inställningen till just kultur brukar ju vara en värdemätare i fler frågor. Och i oroliga tider behövs kulturen och musiken mer än någonsin. Som något som förenar och binder samman samtidigt som det förhoppningsvis också öppnar upp för fler intryck och vidgar horisonten något. Det tror jag behövs! Faktum är att vi nog inte kan få för mycket av det…

Men åter till frågorna. I år har alltså Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet valt att svara. Hurra – en fördubbling!! Tack ska ni ha! Däremot har Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna valt att inte svara, glömt bort att svara eller av annan orsak avstått. Oklart vilket. Men jag väljer här att glädjas med de svar jag fått.

I ”enkäten” har jag ställt följande frågor:

 1. Vad vill ditt parti konkret satsa på för att stärka musiklivet i Arvika kommun?
 2. Hur ser ditt parti på kommunal musikskola respektive kulturskola?
 3. Om ni är intresserade av att bredda ovanstående (dvs fråga två), hur tänker ni kring finansiering?
 4. Nationellt sett är frågan om tillgänglighet när gäller barns möjlighet att komma i kontakt med och utöva kultur väldigt stor. Hur vill ni främja tillgängligheten för barn och unga i Arvika?
 5. När Ritz står klart – på vilket/vilka sätt kommer ni då se till att Arvikas arrangörer, främst unga arrangörer, också har råd att hyra lokalen?
 6. Hur vill ditt parti stimulera fler att arrangera konserter och andra musikarrangemang i Arvika?
 7. Vill ditt parti stärka musikundervisningen i skolan? Och i så fall på vilket sätt?
 8. Är det viktigt att Arvika är ett namn på kulturkartan? På vilket/vilka sätt vill ditt parti i så fall jobba för det?

Här nedan kan du läsa de olika svaren som kommit in. Hoppas att dessa kan ge lite vägledning om du är osäker på hur du ska rösta. Om inte annat så får du veta hur de ställer sig i de ovanstående frågorna. Mycket nöje! Slutligen vill jag uppmana Dig utnyttja Din rätt att rösta på söndag! Demokrati är fint – det ska vi vårda!

[UPPDATERING] Ibland gör man en tankevurpa. Inför årets valkompass kontaktade jag de nuvarande gruppledarna i fullmäktige i Arvika kommun. Däremot glömde jag bort att ge ”Feministiskt initiativ (Fi)” som också kandiderar denna möjligt. Jag har nu kompletterat detta blogginlägg med deras svar.

/David


Socialdemokraterna (S)

Svar inskickat av Peter Söderström

 1. Öka stödet till kulturföreningar och allmänna samlingslokaler som arrangerar.
 2. Musikskolan arbetar idag med projekt som går i riktning kulturskola, teatergrupper mm.
 3. Utvärdering av pågående projekt, intresse mm får peka ut vägen, sen blir det ju alltid en prioriteringsfråga i budgeten om vi väljer att utveckla en kulturskola.
 4. Stöd till såväl befintliga som nya kulturyttringar, placering av nytt högstadium främjar elevernas kontakt med kultur (närhet till bibliotek, musikskola, utställningslokaler mm).
 5. Differentierad hyra, lägre hyra för unga.
 6. Scenen i stadsparken är en sådan satsning, Ritz en annan som kan bidra till fler konserter/arrangemang i Arvika.
 7. Anställa fritidsutvecklare som ska ansvara för att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter på skolan, bl a skulle musik/kulturskola kunna finnas inom ramen för fritidsverksamheten.
 8. Ja! Genom fortsatt stöd till olika kulturyttringar främjas mångfalden i kulturlivet vilket är en styrka.

Moderaterna (M)

Svar inskickat av Kristina Bengtsson Nilsson

 1. Att utveckla AKM till kulturskolan. Mer samarbete mellan AKM och Ingesund, både folkhögskolan och universitetet.
 2. Kulturskola kan ge elever ett större utbud av kulturella alternativ såsom dans eller teater. Här finns också stora möjligheter till att arbeta med integration.
 3. Det gäller alltid att prioritera, så finansiering måste finnas men det kan också gå att klara av detta genom andra lösningar. Eftersom denna verksamhet ej är lagstadgad så borde det finnas utrymme för sådant. Genom Kulturrådet finns möjligheter till att söka pengar till ex ”skapande skola”.
 4. Det finns många bra verksamheter som pågår i Arvika, dessa kan utvecklas. Ritz kan bli ett centra för att öka tillgängligheten. Moderaterna på riks riktar mycket av sina kulturpengar just på barn- och ungdomsverksamhet.
 5. Det kan fungera om vi har differentierad hyra, vilket kan ge bättre förutsättningar för framför allt unga och föreningar att hyra RITZ. Här behöver vi få förslag från tjänstemän att ta ställning till.
 6. Ritz kommer vara klart i december / januari och det gäller att vi marknadsför detta på ett bra sätt så det lockar arrangörer. Det finns ju även föreningsbidrag som flitigt används för att kunna genomföra olika konserter och musikarrangemang, detta vill vi fortsätta med.
 7. Musik är alltid bra även för övrig inlärning men hur…är nog lärarna bättre på att avgöra.
 8. Det är viktigt att Arvika fortsätter vara en kulturstad. Med RITZ som grund kan vi locka till oss fler arrangemang och således även besökare till Arvika. Eftersom vi tog beslut om en större satsning på renoveringen än den som var tänkt från början, öppnar vi upp för att även Riksteatern kan ha föreställningar i Arvika. En bra början i alla fall 😉 Det är mycket som redan görs men vi kan alltid bli bättre!

Kristdemokraterna (Kd)

Svar inskickat av Susanne Engstad-Clarke

 1. Mer tillgänglighet till kommunens lokaler och scener i form av förenklad uthyrning och webportaler.
 2. Musikskola och kulturskolan skall fortsätta vara subventionerad och finns det långa köer för ungdomar skall det tillsättas fler lärare.
 3. Det handlar om prioritering i budget. Vi i KD Arvika vill ge mer resurser till skolan, inklusive musikskolan.
 4. Efterfrågan styr ju hur tillgängligheten borde anpassas.
 5. Eftersom det är en kommunalt betald lokal skal prissättningen vara så att alla har möjlighet till denna. Det skall absolut inte stå tom och inte användas.
 6. Förenkling och stöttning ifrån kommunen. Det är alldeles för tungrott idag. En central ansvarig/samordnare som sköter alla lokaler och uthyrning.
 7. Igen så handlar det om samarbete med musikskolorna och grundskolan. Ett sätt det kan underlättas är att bjuda in musiklärare till skolor och ha musiklektioner direkt efter skolans slut, i skolans lokaler.
 8. Mycket kan göras i Arvika och hela Värmland för turismen både nationellt och internationellt.

Miljöpartiet (Mp)

Svar inskickat av Alina Koltsova

 1. Fortsätta satsa på det som redan finns inom musikskola, kursverksamhet, skolor, Region Värmland m.m. Bygga vidare på idén om framtida kultur och aktivitetshus i kommunen. Det behövs en scen centralt i Arvika som går att boka. Vi är för att återinföra estetiska ämnen på schemat på samtliga stadier, även på gymnasienivå.
 2. Vi ser positivt på både kommunal musikskola och kulturskola. Kulturskola ger en bredd och innefattar olika konstnärliga uttryck. Dessutom är det intressant att kombinera musik med andra kulturella uttryck såsom konst och teater. Just denna aspekt tycks inte finnas lika utbrett inom den kommunala musikskolan, även om också dessa på vissa håll erbjuder exempelvis dans och teater utöver musikundervisningen.
 3. Ansöka om statliga bidrag från exempelvis Kulturrådet, Region Värmland och från kommunens kulturella anslag.
 4. Aktiviteter ska vara tillgänglig och erbjudas alla, t.ex. genom skolan.
 5. Se fråga 3. Vi kan också tänka oss lägre kostnader för exempelvis unga arrangörer och underrepresenterade grupper, alternativt även på tider med lågt tryck för att effektivisera lokalens användande.
 6. Genom att det finns en bra lokal och arrangörer som är engagerade. Den rollen kan t.ex. fyllas av en kultursamordnare.
 7. Ja. Musikundervisning (och andra estetiska ämnen) på alla stadier inom skolan, och då även på gymnasienivå. Samarbete med Musikskolan som t.ex. kan komma ut till skolorna så elever kan få undervisning och exempelvis lära sig spela ett instrument.
 8. Ja. Vi vill kunna få hit kända artister samtidigt som man stödjer de lokala talanger som faktiskt finns i kommunen.

Feministiskt initiativ (Fi)

Svar inskickat av Sara Falkstad

 1. Stöd till föreningar och ungas organisering, stöd till föreningar att jobba inkluderande och jämställt så att vi kan få se fler tjejer, hbtq-personer och utrikes födda på Arvikas musikscen.
 2. Vi vill ha en bred, inkluderande och avgiftsfri kulturskola.
 3. Vår vision är att ha en offentligt finansierad kulturskola och då handlar det som med alla andra verksamheter att prioritera i kommunens budget. Långsiktigt tror vi att investeringar i barn och ungas fritid ger stora samhällsvinster!
 4. Vi vill analysera hur mycket av fritidsbudgeten som når flickor, pojkar, hbtq-personer, utrikes födda och ungdomar med funktionsvariationer för att i framtiden kunna satsa mer medvetet och inkluderande. Det är viktigt att vi inte bara satsar på idrott i Arvika, utan att ungdomar får möjlighet att utöva musik, konst och andra uttrycksformer och att de får komma i kontakt med professionella kulturarbetare och få handledning.
 5. Detta är absolut en fråga vi kommer att bevaka och prioritera när vi kommer in i kommunfullmäktige. Ett nytt Ritz är en fantastisk möjlighet för musik- och kulturlivet men verksamheten ska inkludera även underrepresenterade grupper och möjliggöra ungas arrangörskap och kulturutövande.
 6. Vi vill se över föreningsstödet och kan t ex tänka oss att det ska bli enklare att få evenemangsbidrag även om föreningen redan har verksamhetsstöd. Vi vill också jobba aktivt med ungas organisering och samverka med skolan i det. Fler unga måste få lära sig möjligheter och verktyg för att skapa det Arvika de vill ha!
 7. Ja, vi vill verka för att estetiska ämnen får större plats i förskolan, förskoleklassen och grundskolan inklusive fritidshemmet. Musikundervisningen ska inte nedprioriteras och lärarlönerna bör ses över.
 8. Ja, det är viktigt. Vi vill stötta föreningslivet och ungas fritid och göra det mer inkluderande. Vi vill göra Arvika till en attraktiv kommun för professionella kulturarbetare t ex genom stöd till samverkan och konstnärlig utveckling. Olika konstnärliga uttryck ska bli en naturlig del av staden och av människors vardag snarare än ett särintresse.

En kommentar Lägg till

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.