Statistik

Statistik? Ja, nu är det ju inte lika ”illa” som i sportens värld där det finns statistik kring allt möjligt. Men visst finns det statistik även i musikvärlden. Det är kanske i det dagliga livet inte särskilt intressant med statistik, men jag tänker att i ett längre perspektiv kan det vara intressant. Det här är alltså sidan för dig som är statistiknörd.

Men innan vi börjar ska jag på en gång förklara vad du kommer att ta del av här nedan. För det första är framförallt första året inte komplett då bloggen startades under sommaren 2012. För det andra är framförallt år ett och två (2012-2013) något mindre komplett än vad det borde då jag under dessa år inte exakt visste var all information fanns att ta del av. Något som sedan radikalt förbättrats över tid. För det tredje har jag sedan bloggen startades endast räknat två saker: ”Artiklar” och ”Konserttillfällen”.

Artiklar
Det ena jag räknat är antalet artiklar från olika medier som jag hittat och som berört musikerna, musiken och musiklivet i Arvika. Jag har valt att bara räkna digitala artiklar som jag har kunnat länka till. Det är främst artiklar från Arvika Nyheter, Nya Werlmandstidningen, Värmlands Folkblad, Sveriges Radio Värmland och Sveriges Television Värmland. Men, då och då, även artiklar från andra ”vanliga” riksmedier och musiksajter som till exempel Rock Nytt eller GAFFA. Artiklar i media utan möjlighet till digital länkning finns av och till men jag har medvetet avstått från att ta med i statistiken då det inte finns ett vettigt sätt att förhålla sig till dessa. Klicka här för att ta del av artiklarna.

Konserttillfällen
Det andra jag räknat är antalet konserttillfällen i Arvika (inom Arvika kommuns gränser). Alltså förekommer inte konserter med Arvikamusiker som sker i till exempel Karlstad, Stockholm eller Berlin i statistiken även om de kanske på annat sätt uppmärksammas på andra ställen på bloggen. Och när det gäller konserttillfällen så måste jag direkt förtydliga att ett ”konserttillfälle” i detta sammanhang kan innehålla flera unika konserter (flera olika artister). Stavnäs Visfestival är till exempel räknad som ett enda konserttillfälle trots att den 2019 hade runt 15 konserter. Totalt sett var det över 500 konserttillfällen i Arvika. Men antalet unika konserter är alltså långt mycket fler än vad som anges här. Anledningen till detta är att det på tidigt stadium visade sig vara extremt svårt att hålla sig ajour om alla arrangemangs unika lineups.

Värt att notera är att källorna för konserttillfällena varierar. Jag inhämtar dels information från kommunens turistbyrå, dels från musikernas egna konton på sociala medier, deras hemsidor, arrangörers nyhetsbrev och pressmeddelanden med mera. Trots att jag på egen hand finner väldigt många konserttillfällen runt om i kommunen är jag mycket medveten om att jag fortsatt missar många. Mitt fokus när jag samlar in information om konserttillfällen är framåt i tid men ibland kompletterar jag även ”bakåt” i tid. Detta för att, över längre tid, få en så bra helhetsbild som möjligt.  Klicka här för att ta del av konserttillfällena.


Artiklar 2012-2022

Musiken i Arvika i media 2012-2022.
Musiken i Arvika i media 2012-2022.

Konserttillfällen 2012-2022

Konserttillfällen i Arvika 2012-2022.
Konserttillfällen i Arvika 2012-2022.