volym, Volym, VOLYM!!

Det är egentligen inte så märkligt att volym som enskild faktor ibland är direkt avgörande för den totala musikupplevelsen. Ibland är det för svagt och då missar man mycket och ibland är det för starkt och då är det inte heller roligt… Jag ser mig som en allätare av musikgenrer. Jag har lite svårt för…